Data privacy beleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Premiumropes B.V. (handelsnaam Lijnenspecialist) (hierna: “Lijnenspecialist ) verwerkt van haar klanten.

Indien je een bestelling plaatst bij en/of een account aanmaakt bij de Lijnenspecialist of om een andere reden persoonsgegevens aan de Lijnenspecialist verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Premiumropes B.V., Surinamekade 6, 1019 BV AMSTERDAM, 020-419 6412, KvK 68330626.

 

2. Welke gegevens verwerkt de Lijnenspecialist en voor welk doel


2.1       In het kader van jouw bestelling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            a) voor- en achternaam
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn zoals bv social media accounts

2.2       De Lijnenspecialist verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: afhandelen van je bestelling, betaling en verzending van nieuwsbrieven

   a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over en afhandeling van je bestelling(en). 
   b) je naam en emailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over producten en activiteiten van de Lijnenspecialist.
   c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

De Lijnenspecialist gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, producten en andere interessante informatie te kunnen sturen.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De Lijnenspecialist verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende het moment van je bestelling tot maximaal zeven jaar na afloop voor administratieve doeleinden. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Lijnenspecialist passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Lijnenspecialist gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via dit contactformulier kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Lijnenspecialist zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact met ons opnemen.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Lijnenspecialist je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gesteld via dit contactformulier.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.